Girl playing piano, wearing yellow

Girl playing piano, wearing yellow